رئیس هیات كشتی اصفهان تاكید كرد كه اولین اردوی تیم ملی فرنگی بعد از پایان جام یادگار امام (ره) در این شهر برگزار خواهد شد.

جام بین المللی یادگار امام (ره) قرار است در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه در شهر قم برگزار شود.

این تیم اردیبهشت ماه سال آینده نیز در مسابقات قهرمانی آسیا روی تشك خواهد رفت و به همین دلیل بلافاصله بعد از جام یادگار، اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز می شود.

به گفته داوود شیران رئیس هیات كشتی اصفهان، فدراسیون با برگزاری اولین اردوی تیم ملی بعد از جام یادگار امام در این شهر موافقت كرد.

شیران همچنین ادامه داد: دانماركی ها كه قرار است بعد از جام یادگار اردویی در ایران داشته باشند نیز به همراه تیم ملی در اصفهان اردو خواهند زد.