دارنده‌ شش مدال كشتی آزاد جهان و المپیك گفت: مسوولان كشتی نباید دائما پیام شكست در آینده را بدهند.

علیرضا حیدری گفت: روزی كه از كشتی رفتم گفتم باید روی پایه كار شود، اما در این مدت نه تنها كاری نشد؛ بلكه همان نفرات حاضر در تیم ملی را نتوانستند حفظ كنند. وضعیت سعید ابراهیمی به آن شكل می‌شود و رضا یزدانی كه در دو سال قبل مدالش صددرصد بود، ‌به جایی می‌رسد كه بازنده‌هایش او را شكست می‌دهند.

وی ادامه داد: این كه در یك سال گذشته پس رفت كردیم و وضعیت خوبی نداریم را یك آدم عادی هم تشخیص می‌دهد، اما آنهایی كه بر سر كار هستند نباید كشتی‌گیران را تخریب روحی كنند. از سوی دیگر مسوولان فعلی‌ چه برنامه‌ای برای رفع مشكلات و كار پایه‌ای در كشتی داشته‌اند؟ تا به حال تیم ملی را هم نتوانسته‌ایم حفظ كنیم چه رسد به این كه كار پایه‌ای كرده باشیم.