مربی تیم كشتی صدرای زیرآب مازندران گفت: فریب نام لالی یف را خوردیم و جذب وی، اشتباه بود.

محمدحسین دباغی اظهار داشت: پسرم چهار روز مانده به كشتی، شش هایش چركی شد و همین امر روحیه دیگر كشتی گیران مان را خراب كرد. یكی از عمده ترین دلایل شكست صدرا برابر نفت همین مسئله بود. علاوه بر این، باید به ناآمادگی و شكست دور از انتظار وادی لالی یف اشاره كنم. ما فریب نام این كشتی گیر را خوردیم و جذب وی، اشتباهی بیش نبود.

وی تاكید كرد: جوانان ما خیلی بهتر از لالی یف هستند و اگر از كشتی گیران داخلی استفاده می كردیم احتمال كسب پیروزی بیشتر بود. به نظر من، این كشتی گیر به درد صدرا نمی خورد و اگر دیگر به ایران نیاید بهتر است.

دباغی در مورد عملكرد سایر نفرات تیمش گفت: از علی گلی گرمستانی انتظار بیشتری داشتیم؛ اما برادرش عباس كشتی بهتری گرفت و شكست دور رفت خود برابر آقاجانی را جبران كرد. سعید داداشپور حتی می توانست مهدی تقوی را شكست دهد؛ اما اشتباه كرد.

مربی مازندرانی كشتی با اشاره به تعهد و تعصب دیوید موسل بز خاطر نشان ساخت: این كشتی گیر حتی از نیروهای داخلی هم تعصب بیشتری نسبت به تیم دارد كه این شایسته تقدیر است. با توجه به این كه شكست تیم ما پیش از مبارزه موسل بز برابر الكسی شیماروف قطعی شده بود، او از شدت ناراحتی نتوانست كشتی همیشگی اش را بگیرد و كار به تایم سوم كشیده شد. من این روحیه را تحسین می كنم.

محمدحسین دباغی تاكید كرد: با توجه به ۲ شكستی كه در كارنامه خود داریم، باید حتما گرادی ها را شكست دهیم تا از گروه خود صعود كنیم.