هر سه المپیكی كشتی ایران، روز گذشته كار خود را با پیروزی برابر حریفان داخلی سپری كردند.

در هفته هشتم لیگ برتر، سه ملی پوش به همراه تیم های خود روی تشك حاضر شدند.

این هفته عباس دباغی جای خود را به علی گلی گرمستانی داد.

سیدمراد محمدی به دلیل كشتی گرفتن در وزن تخصصی خودش در هفته گذشته، در تركیب گازی ها قرار نگرفت. سعید ابراهیمی و فردین معصومی به دلیل حساس نبودن مبارزه تیم های گراد و آزادگان، دوبنده تیم تهرانی را بر تن نكردند.

در این شرایط مهدی تقوی، میثم مصطفی جوكار و رضا یزدانی كشتی گیران میان وزن تیم ملی، برابر حریفان خود قرار گرفتند و پیروز شدند.

تقوی دارنده ۲ مدال طلای جوانان جهان در یك مبارزه دیدنی سعید داداشپور را از پیش رو برداشت.

میثم مصطفی جوكار در مبارزه ای كه به سه تایم كشیده شد حسن طهماسبی را شكست داد، این در حالی بود كه او دوست داشت گازی ها در این وزن از علی اصغر بذری استفاده كنند تا جوكار شكست دور رفت برابر این كشتی گیر را جبران كند.

رضا یزدانی دارنده ۲ مدال برنز جهان نیز در ۲ تایم از سد جعفر دلیری گذشت.