با اعلام آمادگی تیم شهرستان ایذه، تعداد متقاضیان شركت در لیگ فرنگی ۸۷ به هفت تیم رسید.

در شرایطی كه شش تیم دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری و شورای شهر بابل، تربیت بدنی نوشهر، امام رضای قائمشهر، تولیدی مجید اندیمشك و قم از حضور قطعی خود در رقابت های لیگ فرنگی خبر داده اند، روز گذشته تیم ایذه نیز برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی كرد تا اعلام برنامه مسابقات باز هم با تاخیر مواجه شود.

این تیم با رایزنی علیرضا دهقان نماینده مردم ایذه و باغ ملك در مجلس شورای اسلامی، در مسابقات شركت خواهد كرد.

این در شرایطی است كه تیم شیراز نیز بعد از پیروزی زین العابدین عرب در انتخابات هیات، همچنان در صدد تیمداری در لیگ فرنگی است.

تاكنون چهار تیم دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری و شورای شهر بابل، تولیدی مجید اندیمشك و امام رضای قائمشهر با ثبت قرارداد ۱۰ كشتی گیر، ۲ مربی و یك سرپرست، اقدامات قانونی را برای حضور در مسابقات انجام داده اند.