اردوی آماده سازی كشتی گیران آزاد كار مازندران برای شركت در مسابقات انتخابی جام بین المللی تختی از روز جمعه هفته جاری آغاز می شود.

برای كشتی گیرانی كه سهمیه حضور در جام بین المللی تختی را ندارند مسابقه ای انتخابی در دهه سوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مازندرانی ها كه امسال نیز به رسم هر سال، بیشترین شركت كننده را در جام تختی خواهند داشت، برای افزایش سهمیه های خود، اردویی را از روز جمعه هفته جاری در ساری برگزار خواهند كرد.

۱۲ كشتی گیری كه سهمیه حضور در این تورنمنت را پیش از این كسب كرده اند، به دلیل همراهی تیم های خود در مسابقات لیگ برتر، قادر به حضور در این اردو نیستند؛ اما باقی نفرات در تمرین شركت خواهند كرد.

همچنین روز ۱۱ بهمن ماه نیز مسابقات انتخابی كشتی مازندران برای شركت در رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان آزاد برگزار می شود.