با تاكید سرمربی تیم ملی كشتی آزاد جوانان، حضور مدعیان تهرانی كسب دوبنده تیم ملی در پایگاه قهرمانی توفیق جهانبخت، اجباری شد.

مدت هاست تمرین جوانان آزادكار ساعت ۱۶ تا ۳۰/۱۷ روزهای زوج در پایگاه قهرمانی سالن توفیق جهانبخت برگزار می شود.

این در شرایطی است كه هنوز زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی كشتی آزاد جوانان مشخص نشده است.

حضور در این تمرین پیش از این اختیاری بود؛ اما با تصمیم سرمربی تیم ملی،‌ شركت كلیه كشتی گیران مدعی تهران، توابع و كرج از این پس در سالن توفیق جهانبخت الزامی است.

مجید خدایی در این باره به فارس گفت: كشتی گیرانی تهران، توابع تهران و كرج كه سهمیه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی را دارند باید در تمرین سالن توفیق شركت كنند.