كشتی گیران خارجی تیم راه آهن برای مبارزه با تیم همدان در هفته دهم لیگ برتر كشتی آزاد وارد ایران می شوند.

آلن دودایف روز چهارشنبه گذشته در حالی كه تیم راه آهن روز بدی را برابر گاز مازندران سپری كرد مقابل مسعود واحدی ملی پوش ایران در سال ۲۰۰۵ تن به شكست با ضربه فنی داد.

قهرمان جهان در مسابقات جهانی بوداپست، بعد از این مبارزه ایران را ترك كرد.

واسیلی فدروشین اوكراینی نیز در طبق قولی كه به تیم راه آهن داده است نیز برای هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر به ایران خواهد آمد.

شاگردان امیر توكلیان در هفته های هشتم و نهم لیگ برتر با پیش رو داشتن تیم های KSB كلاردشت و عسگری محمدیان، كار راحتی را پیش روی خود می بینند؛ اما این تیم در هفته دهم لیگ باید در همدان برابر صنایع و معادن صف آرایی كند.

دودایف و فدروشین برای همراهی راه آهن در این مسابقه به ایران می آیند.

البته اگر گاز مازندران امروز (دوشنبه) شكست را به نماینده همدان تحمیل كند، از اهمیت دیدار تیم های راه آهن و صنایع و معادن نیز كاسته خواهد شد چون به این شكل، احتمال صعود تیم های راه آهن و گاز به مرحله نیمه نهایی تا حدود بسیار زیادی افزایش خواهد یافت.