اسامی پنج مربی كشتی ایران در لیست انجمن مربیان سال ۲۰۰۹ فدراسیون جهانی كشتی (فیلا) قرار دارد.

در لیست ۳۲ نفره انجمن مربیان سال ۲۰۰۹ فدراسیون جهانی كشتی فیلا، نام بهمن میرزایی، مجید خدایی، سید مصطفی میرعمادیان، نادر ناظری و علی شكری‌پور از كشورمان به چشم می‌خورد.

به گزارش ایسنا، در این لیست ۳۲ نفره نام مربیانی از كشورهای مغولستان، گرجستان، تركیه، آلمان، روسیه، آذربایجان و چند كشور دیگر وجود دارد.

در لیست سال گذشته این انجمن، نام منصور برزگر، غلامرضا محمدی، محمود معزی‌پور، عباس جدیدی، محمد دلیریان، علی‌ اكبرنژاد، رضا سیم‌خواه و امیر توكلیان قرار داشت.