مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از کاهش رشد مصرف برق تهرانی ها به کمتر از ۲ درصد خبر داد و گفت: این رقم در سالهای گذشته بین ۴ تا ۶ درصد بوده است.

"سعید مهذب ترابی" در خصوص این مساله که با توجه به اقدامات وزارت نیرو آیا میزان مصرف برق شهروندان تهرانی در سال جاری کاهش یافته است و یا خیر، گفت: به طور معمول مصرف سالانه برق دراستان تهران بین ۴ تا ۶ درصد نسبت به سال ماقبل افزایش دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از کاهش میزان رشد مصرف برق در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: میزان رشد مصرف برق تهرانی ها در ۱۰ ماه سال جاری به کمتر از ۲ درصد رسیده است.

مهذب ترابی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: این کاهش مصرف برق با کمک شهروندان و برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص میسر شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال جاری ۵/۴ درصد رشد تعداد مشترکین جدید را داشتیم ولی به صورت کلی میزان رشد مصرف برق سیر نزولی داشته است.

گفتنی است: در همین ارتباط در هفته گذشته نیز "سید پرویز فتاح" از کاهش ۴۲ صدم درصدی مصرف آب توسط شهروندان تهرانی نسبت به مدت مشابه ۱۰ ماهه سال گذشته خبر داده بود.