سرمربی تیم كشتی آزاد صدرای زیرآب گفت: كشتی تیم صدرای زیرآب با نفت تهران نبرد مرگ و زندگی است.

محمدحسین دباغی با بیان این مطلب افزود: تمام كشتی‌گیران تیم صدرای زیرآب از نظر آمادگی در سطح ایده‌آلی قرار دارند و ما قصد درایم از بهترین نفرات خود در این مسابقه استفاده كنیم.

وی گفت: كشتی‌گیرانی نظیر عباس دباغی و گرمستانی با رفع بیماری ما را در دیدار فردا مقابل نفت تهران همراهی می‌كنند و كشتی‌گیران خارجی ما لالی‌یف و موسل‌بز نیز در تركیب ما قرار دارند.

دباغی تصریح كرد: نبرد ما و نفت تهران نبرد مرگ و زندگی است و هركس در دیدار فردا موفق باشد شانس حضور خود را در مرحله نیمه‌نهایی افزایش می‌دهد.