اسامی ۵ مربی کشتی ایران در لیست انجمن مربیان سال ۲۰۰۹ فدراسیون جهانی کشتی فیلا قرار دارد.

در لیست ۳۲ نفره انجمن مربیان سال ۲۰۰۹ فدراسیون جهانی کشتی "فیلا"، نام بهمن میرزایی، مجید خدایی، سید مصطفی میرعمادیان، نادر ناظری و علی شکری‌پور از کشورمان به چشم می‌خورد.

در این لیست ۳۲ نفره فدراسیون جهانی کشتی نام مربیانی از کشورهای مغولستان، گرجستان، ترکیه، آلمان، روسیه، آذربایجان و چند کشور دیگر وجود دارد.

همچنین در لیست سال گذشته این انجمن نام منصور برزگر، غلامرضا محمدی، محمود معزی‌پور، عباس جدیدی، محمد دلیریان، علی‌ اکبرنژاد، رضا سیم‌خواه و امیر توکلیان وجود داشت.