كشتی گیر شاخص وزن ۸۴ كیلوی تیم صنایع و معادن همدان در آستانه دیدار حساس تیمش با گاز، از ناحیه كتف دچار مصدومیت شد.

این كشتی گیر كرمانشاهی كه سال ۲۰۰۳، در آستانه اعزام به مسابقات جهانی نیویورك، در حالی كه از آمادگی بسیار خوبی سود می برد شركت در این رقابت ها را از دست داد، در حین تمرین با جمال میرزایی،‌ از ناحیه كتف با آسیبی جدی مواجه شد.

این كشتی گیر كه یكی از امیدهای تیمش در مبارزه با گاز مازندران به شمار می رفت، كار دشواری برای همراهی همدانی ها در مبارزه فردا دارد.

در این باره جلال صابریون رئیس هیات كشتی همدان به فارس گفت: این كشتی گیر در حین تمرین آسیب دید و بلافاصله وی را به شكسته بندی محلی رساندند تا كتفش را جا بیندازند. البته او می تواند تیم ما را برابر گاز همراهی كند.