با وجودی كه قرار بود هفته اول لیگ كشتی فرنگی روز سی ام بهمن ماه آغاز شود، هنوز تیم های شركت كننده، حریفان خود در هفته اول را نمی شناسند.

شش تیم دانشگاه آزاد اسلامی، تولیدی مجید اندیمشك، شهرداری و شورای شهر بابل، تربیت بدنی نوشهر، امام رضای قائمشهر و ارم كیش قم متقاضی شركت در لیگ فرنگی هستند و به گفته سرپرستان این تیم ها، قراردادهای آنها در سازمان لیگ به ثبت رسیده است.

با این حال هنوز برنامه هفته اول لیگ مشخص نشده و تیم ها از گروه بندی رقابت ها خبر ندارند.

در این خصوص تورج لارودی به فارس گفت: ما فقط از چهار تیم قرارداد ثبتی داشته ایم و تیم های نوشهر و قم تنها به ارسال نام یاران شان اكتفا كرده اند. قمی ها فقط سه قرارداد را به ثبت رسانده اند با این حال هر ۲ تیم نیز متقاضی شركت در لیگ فرنگی هستند. هرگاه فهرست نفرات این تیم ها نیز تكمیل شد سازمان لیگ برنامه مسابقات را اعلام خواهد كرد.

وی در مورد كشتی گیران خارجی لیگ برتر آزاد نیز تصریح كرد: قرارداد هر ۱۲ خارجی شاغل در لیگ ایران ثبت شده و برای همه آنها كارت لیگ صادر شده است.