سرپرست تیم كشتی نفت تهران گفت: حضور دیوید موسل بز در تیم صدرا غیر قانونی است و فدراسیون كشتی باید تخلف او را پیگیری كند.

علیرضا رضایی اظهار داشت: موسل بز برای شركت در لیگ كشتی آلمان در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ با تیم آلن قرارداد بسته و حتی در صورت فسخ قرارداد هم، حضور وی در ایران و همراهی تیم صدرا غیر قانونی است. او در سه مبارزه بوندس لیگا روی تشك رفته و این موارد كاملا مستند است.

وی تاكید كرد: اعتراض تربیت بدنی وزارت نفت به صورت مكتوب ارائه شده و از فدراسیون كشتی و سازمان لیگ توقع پیگیری آن را داریم. در این خصوص باید طبق مقررات فیلا تصمیم گیری شود. ما به صورت جدی این مسئله را پیگیری خواهیم كرد.

نایب قهرمان المپیك ۲۰۰۴ آتن تصریح كرد: البته ما تدابیر لازم را برای رویارویی با تیم صدرا حتی در صورت استفاده از موسل بز را اندیشیده ایم و در وزن ۱۲۰ كیلو از الكسی شیماروف استفاده خواهیم كرد. در عین حال این حق طبیعی باشگاه نفت است كه پیگیر مسئله باشیم.

علیرضا رضایی كه تیمش در دور رفت لیگ برتر در زیرآب مغلوب صدرا شده بود، خاطر نشان ساخت: باید این تیم را شكست دهیم. ما دور برگشت مسابقات را با دقت بیشتری آغاز كرده ایم و عملكرد تیم نشان می دهد تیم اكنون در وضعیت بهتری به سر می برد.