با بهره برداری از خط ۴۰۰ كیلوولت كرمان - بم شبكه برق جنوب شرق به شبكه سراسری برق متصل خواهد شد.

به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، مدیر عامل شركت توانیر ضمن بازدید از خط ۴۰۰ كیلو ولت در حال احداث كرمان – بم گفت : این پروژه از مهمترین خطوط انتقال برای جنوب شرق است و باید هر چه سریعتر و تا قبل از پیك بار سال آینده وارد مدار شود.

خط ۴۰۰ كیلو ولت كرمان – بم به طول ۲۴۷ كیلومتر از سال ۸۵ آغاز شده و تا كنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است