همه كشتی گیران مازندرانی در دیدار با راه آهن مشهد از حریفان خود انتقام گرفتند و تنها مهدی حاجی زاده در این امر ناكام بود.

۲ تیم در حالی رودرروی هم قرار گرفتند كه سالن سیدرسول حسینی مملو از تماشاگر بود.

راه آهنی ها كه در دور رفت لیگ، شكست سنگین و غیر منتظره ای را در مشهد به تیم پرمهره گاز تحمیل كرده بودند به همین دلیل، نماینده مازندران روزهای زیادی را برای این كشتی و انتقام گیری از راه آهن انتظار كشیده بود.

رویارویی كشتی گیران بزرگ ۲ تیم، جدا از اهمیت نتیجه تیمی، برای مدعیان كسب دوبنده تیم ملی نیز پراهمیت بود و این امر بر حساسیت های مبارزه گاز و راه آهن می افزود.

در این بین مبارزه اوزان ۶۶، ۸۴،‌ ۹۶ و ۱۲۰ كیلو تكرار كشتی دور رفت بود كه واحدی و یزدانی موفق شدند از دودایف و اسلامی انتقام بگیرند؛ اما حاجی زاده دوباره نتوانست از سد نجاتیان بگذرد.

در حالی كه تركیب ۲ تیم در اوزان ۵۵، ۶۰ و ۷۴ كیلو تغییراتی نسبت به دور رفت داشت، در هر سه وزن كشتی گیران گاز به پیروزی رسیدند.

در سنگین وزن نیز ازلی فر همانند مسابقه قبلی برابر حمید سیفی به پیروزی رسید.

بار دیگر نتیجه شش بر یك دور رفت؛ اما این بار به نفع گاز مازندران تكرار شد.

● نتایج انفرادی این كشتی به شرح زیر است:

وزن ۵۵ كیلو: یاسر خالپور در ۲ تایم برابر محمد سلطانی به پیروزی رسید.

او در وقت اول سه بر صفر و در تایم دوم پنج بر ۲ حریف خود را شكست داد.

وزن ۶۰ كیلو: سیدمراد محمدی در ۲ وقت موفق شد علی خالق زاده را از پیش رو بردارد.

دارنده مدال برنز بازی های المپیك ۲۰۰۸ چین، در وقت اول با خاك كردن خالق زاده، یك بر صفر پیروز شد.

در وقت دوم بعد از این نتیجه یك بر یك پیگیری می شد داوران به دلیل ارائه كشتی دفاعی، به خالق زاده اخطار و به محمدی پوئن دادند تا او در وقت دوم نیز برنده شود.

وزن ۶۶ كیلو: مسعود واحدی همانند تیمش، انتقام سختی از قهرمان جهان در سال ۲۰۰۵ گرفت.

او موفق شد با ضربه فنی، آلن دودایف روس را پشت سر بگذارد تا باخت در دور رفت برابر این كشتی گیر را جبران كند.

وزن ۷۴ كیلو: علی اصغر بذری در حالی كه وقت اول یك بر صفر به نفع او و وقت دوم نیز با همین نتیجه به سود جعفر قاسمی تمام شده بود در وقت سوم نیز پیروز شد تا تیم گاز با كسب چهارمین برد انفرادی اش، شكست راه آهن را مسجل كرده باشد.

وزن ۸۴ كیلو: مهدی حاجی زاده باز هم برابر اسماعیل نجاتیان تن به شكست داد.

هر ۲ تایم این كشتی به توست كشیده شد كه در هر ۲ بار نیز بخت با نجاتیان یار بود و او توانست با خم گیری از حریف، اولین برد راه آهن را از آن خود كند.

وزن ۹۶ كیلو: رضا یزدانی كه در دور رفت مغلوب اباذر اسلامی شده بود این بار حریفش را در ۲ تایم شكست داد.

وزن ۱۲۰ كیلو: اشكان ازلی فر در ۲ تایم شكست را به حمید سیفی تحمیل كرد.

اسامی تیم گاز مازندران (میزبان) ابتدا آمده است.

این در حالی بود كه در رقابت دور رفت ۲ تیم، مهرداد حدادی، علی خالق زاده، آلن دودایف، جعفر قاسمی، اسماعیل نجاتیان و اباذر اسلامی از راه آهن موفق به شكست یاسر خالپور، تقی داداشی، مسعود واحدی، حسن طهماسبی، مهدی حاجی زاده و رضا یزدانی شده بودند.

اسامی تیم گاز ابتدا آمده است.