تیم آزادگان بابل برای دومین بار در هفته جاری شكست را برابر تیم كشتی صدرای زیرآب پذیرفت.

در حالی كه ۲ تیم روز شنبه هفته جاری نیز در زیرآب برابر هم قرار گرفته بودند، آزادگان و صدرا صبح امروز برای برگزاری دیدار معوقه هفته اول دور رفت لیگ، در سالن آزادی بابل با هم جدال كردند.

آزادگان با وجود میزبانی، در این مسابقه نیز بازنده بود.

رقابت ۲ تیم با نتیجه پنج بر ۲ به پایان رسید.

نتایج انفرادی كشتی به شرح زیر است:

وزن ۵۵ كیلو: علی گلی گرمستانی موفق به شكست مهدی باقرنژاد شد.

وزن ۶۰ كیلو: احمد امیریان برابر مرتضی پاشاامیری تن به شكست داد.

وزن ۶۶ كیلو: مرتضی رضایی فرزند اسدا... رضایی رئیس سابق سازمان لیگ، مقابل حسن ذبیحی به پیروزی رسید.

وزن ۷۴ كیلو: سعید توكل شكست را به صابر امامقلی پور تحمیل كرد.

وزن ۸۴ كیلو: مهدی صادق نژاد دومین شكست تیمش را برابر سعید واگذاری پذیرفت.

وزن ۹۶ كیلو: جعفر شمس مقابل خشایار دهستانی به برتری دست یافت.

وزن ۱۲۰ كیلو: سیداحمد رسولی آخرین شكست تیم صدرا را به حامد زارعیان تحمیل كرد.

این تیم بعدازظهر امروز نیز برابر تیم نفت تهران قرار خواهد گرفت.

اسامی تیم صدرا ابتدا آمده است.