سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: فضای حاکم خانه کشتی تهران برای کشتی گیران اردونشین یکنواخت است، به همین دلیل، این مکان نمی تواند محل مناسبی برای برپایی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی باشد.

حسن بابک یادآور شد: اگر چگونگی برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بررسی شود، به این نتیجه می رسیم که محل تمرین و محل استراحت کشتی گیران روسی نسبت به یکدیگر مجزا و تفکیک شده است.

وی ادامه داد: اما کشتی گیران کار اردونشین کشورمان در خانه کشتی تهران از چنین مزیدی برخوردار نیستند و همین مهم بر روح و روان آنها تاثیرات منفی بر جا می گذارد.

بابک در مورد حضور در جام وهبی امره ترکیه نیز گفت: من خود دوبار در این رقابتها کشتی گرفته ام و معتقدم که کشورهای صاحب نام در کشتی از این مسابقات به خوبی استقبال نمی کنند.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی افزود: کادر فعلی تیم ملی باید حضور در تورنمنت های معتبر کشتی فرنگی را در دستور کار خود قرار دهند.

بابک افزود: ما نباید از شکست در رقابتهای بین المللی بهراسیم، بلکه همین شکست ها می تواند زمینه ساز موفقیت در میدان های جهانی و المپیک باشد.