رئیس هیئت كشتی استان كردستان گفت: مدیریت یزدانی خرم در فدراسیون كشتی ضعیف است و همین امر سبب كاهش رشد كشتی ایران شده است.

عبدالله عزیزی اظهار داشت: به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های مناسب در رده‌های مختلف تیم‌های ملی كشتی كشور شاهد عدم بازدهی مطلوب در كسب مدال‌ها هستیم.

وی افزود: در رقابت‌های امسال قهرمانی جهان واقعیت كشتی كشور برای همه روشن می‌شود و در واقع وضعیت ضعیف آماده‌سازی كشتی‌گیران نتایج ناخوشایندی را به همراه می‌آورد.

عزیزی ادامه داد: باید قبل از وقوع فاجعه‌ایی دیگر نظیر كسب نتایج ضعیف در المپیك پكن جلوی این سوء مدیریت را گرفت تا بیشتر از این اعتبار كشتی ایران زیر سئوال نرود.

وی خاطرنشان كرد: رئیس فدراسیون كشتی به جای اینكه به فكر ترمیم و تقویت نقاط ضعف و قوت كشتی كشور باشد با خودسری‌های خود و دنبال حاشیه رفتن در جامعه كشتی شرایط نامساعدی در كشتی به وجود آورده است.

عزیزی گفت: به باور همه كارشناسان و صاحبنظران عرصه كشتی كشور، یزدانی خرم باید برای نجات كشتی كشور از سمت خود كناره‌گیری كند تا جایگاه كشتی كشور بیشتر از این تنزل نكند.

رئیس هیئت كشتی كردستان اذعان داشت: در درون جامعه كشتی كشور واقعیت‌های تلخ و ناگواری مانند دوپینگ در بین كشتی‌گیران رده‌های ملی وجود دارد كه در صورت عدم برخورد مناسب با این موضوع رسوایی‌های فراوانی دامن كشتی كشور را می‌گیرد.

وی تأكید كرد: به دلیل نبود فضای مناسب بسیاری از پیشكسوتان كشتی كشور از بطن كشتی فاصله گرفتند و ادامه این روند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه كشتی وارد می‌كند.

عزیزی با بیان اینكه لیگ كشتی كشور دچار افت شده است و اثری از رونق سال‌های گذشته در آن دیده نمی‌شود، گفت: حضور تیم‌های ضعیف در این رقابت‌ها كه تقریباً چندان توانایی فنی ندارند نمونه آشكاری از بیمار بودن بدنه كشتی كشور است.

وی با توجه به این امر كه كشتی متعلق به یك فرد و یك گروه خاص در كشور نیست، تصریح كرد: در فضای كنونی باید صفا و صمیمیت بین تمام اعضای جامعه كشتی برقرار شود تا همه دلسوزان كشتی كشور راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا كنند.