تحول مثبتی در كمیته داوران فدراسیون كشتی رخ داد. بركناری رییس بازنشسته این كمیته و بهره گیری از یك داور فعال به عنوان رییس جدید، بهترین اقدام محمدرضا یزدانی خرم در سال شمسی ۱۳۸۷ و اولین اقدام مهم ایشان در سال ۲۰۰۹ بود. تصمیمی كه با واكنش مثبت فیلا نیز مواجه شده و به طور كلی در متنی كه همكاران عزیز ما در واحد روابط عمومی فدراسیون كشتی روی سایت این فدراسیون قرار دادند، حاكی از اراده فدراسیون كشتی برای انطباق مسائل داوری در ایران با سیاست های كلی امور داوری فدراسیون جهانی است.

گویا در المپیك پكن نیز، یك فرد بازنشسته خودش را به كلینیك داوری رسانده بود تا آن چه در كلاس می گذرد را تماشا كند اما ماریو سالتنیك وی را به همان دلیل بازنشستگی از اتاق اخراج كرده بود. آن فرد نیز گفته بود كه من فقط می خواهم تماشاچی باشم. ولی سالتنیك با فریاد گفته بود: من تماشاچی نمی خواهم. برو بیرون و دیگر این دور و برها ظاهر نشو.

این ها مسائلی نبود كه از دید فدراسیون های كشتی در كشورهای مختلف جهان و از جمله فدراسیون كشتی كشورمان پنهان بماند. یزدانی خرم در ابتدای ورودش به فدراسیون كشتی، به افراد بسیاری اعتماد كرد. ملاك اعتمادش نیز شنیده هایش بودند اما مدتی بعد دستش آمد كه زیاد نباید به شنیده ها تكیه كرد. به همین خاطر نیز تحولات شروع شدند. به گمان ما، برخی از این تحولات ضروری بودند. مثلاً همین مهدی خالدی رییس انستیتو كشتی بود. رییس روابط بین الملل بود. رییس كمیته داوران هم بود اما هر سه پست یاد شده را از دست داد تا افراد جوان تر، پر انرژی تر و با مقبولیت بیشتر در فیلا یا خانواده كشتی ایران، زمام امور را به دست گیرند. خوشحالیم از این كه با انتصاب طهماسبی، آرامش به كمیته داوران بازگشته است. به راستی با حضور چهره هایی چون اكبر طهماسبی، عزیز اطاعتی، محمد ابراهیم امامی، محمد یوسف نژاد و ... دیگر جایی برای مهدی خالدی و رحیم جدی در كمیته داوران فدراسیون كشتی وجود ندارد. همین دوشنبه شب در برنامه پارازیت شبكه خبر دیدیم كه ناظران مسن و بازنشسته كمیته داوران، به هیچ وجه در حفظ نظم سالن ها موفق نیستند.

داوران زحمتكش كشتی ایران خاطرشان كرد كه یوسف نژاد چگونه رفت و خالدی چگونه به فدراسیون كشتی آمد. وقتی خالدی رییس كمیته داوران كشتی شد، در مصاحبه ای گفت كه به من تكلیف شده تا این مسؤولیت را بپذیرم! همان موقع نیز پرسیدیم و اعتراض كردیم كه این دیگر چه مصاحبه ای بود زیرا دیده بودیم و شنیده بودیم كه مسؤولان بلندپایه ورزش به دلیل سنگینی وظیفه ای كه بر عهده می گیرند، از آن به عنوان یك تكلیف یاد می كنند اما تا به حال احدی ندیده بود و نشنیده بود كه كار در كمیته داوران یك فدراسیون كشتی نیز به یك نفر تكلیف شود! به هرحال خوشحالیم كه آرامش به كمیته داوران برگشته است و اگر روزی به خالدی تكلیف شده بود كه بیا بعد از نظارت بر روش كار وی، حالا با قاطعیت هرچه تمام تر به ایشان تكلیف شده است كه برو.

البته با این اقدام، نباید رنسانس یزدانی خرم در كشتی را خاتمه یافته قلمداد كنیم. خانه تكانی در امور جاریه كشتی ایران باید با همین سرعت ادامه یابد. یزدانی خرم اگر خواستار موفقیت است، اگر می خواهد نامش را در تاریخ كشتی ایران ماندگار كند، باید اقدام پسندیده اش در كمیته داوران را به چند قسمت دیگر نیز تسری دهد. یك نگاهی به سایت ها بیندازید ببینید چه كسی دائماً می گوید كفگیر كشتی ایران به ته دیگ خورده، ببینید چه كسی دائماً بذر نا امیدی می پاشد، چه كسی هر روز و هر روز می گوید در لیگ هیچ پدیده ای ندیدم كسی كه می گوید كفگیر كشتی به ته دیگ خورده، اعتراضش به كیست زیرا دیگ و هیزم و كفگیر و محتویات دیگ، چهل سال و اندی است كه در اختیار افرادی مثل ایشان بوده، اگر كفگیر به ته دیگ رسیده، آیا غیر از این است كه خودش و امثال خودش را باید مواخذه كند

آقای یزدانی خرم، نیك می دانید كه كشتی به احیای غرورش نیاز دارد اما كشتی به افراد مغرور و از خود راضی نیازی ندارد. كشتی به منفی باف ها و منفی نگرها و كسانی كه می گویند كارمان تمام است نیازی ندارد. كشتی با نتایجی كه در المپیك گرفت، تحولات درونی اش را التماس می كند و فریاد می زند. كشتی به مردان روز نیاز دارد، به بزرگانی كه بزرگی شان به تاریخ تولدشان نیست. به اقامت در سرزمین پپسی كولا یا كانادادرای نیست. بلكه به درایت و دانش و طرح و برنامه شان است. به مثبت اندیشی و خلق و خوی نیك شان است. آقای یزدانی خرم، اقدام شما درباره كمیته داوران، بسیار عالی و منطقی بود. لطفاً ادامه بدهید. رنسانس كشتی را نیمه تمام نگذارید.

جالب این كه اعضای سابق كمیته داوران فدراسیون كشتی واكنش خاصی نسبت نه تغییر خود نشان ندادند . مهدی خالدی رییس پیشین این كمیته و اعضای آن كنار گذاشته شدند. این تغییرات در حالی است كه خالدی حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد و سایرین هم واكنشی نشان ندادند. نمازیان نایب رییس سابق كمیته داوران در این رابطه گفت در كمیته داوران مشكلی وجود نداشت. ما آمدیم به كشتی خدمت كنیم و آیندگان هم چنین قصدی دارند كه برای شان آرزوی موفقیت دارم، به هر حال هر فردی یك روز می آید و یك روز هم می رود. در مورد دلیل تغییر هم اطلاعی ندارم و بهتر است از خالدی بپرسید. رحیم عظیمی، دبیر سابق كمیته داوران هم گفت طهماسبی داور خوب و علاقه مندی است و برای كشیدن این بار سنگین برایش آرزویموفقیت دارم.

با وجود این كه گاهی اوقات در كمیته داوران مقتدرانه عمل نمی شد و برخی تذكرات ما نادیده گرفته می شد، مشكل خاصی وجود نداشت و دلیل تغییر را نمی دانم. بهتر است دلیل آن را از خود خالدی بپرسید. رحیم جدی یكی دیگر از اعضای این كمیته هم اعلام كرد كه حدود سه ماه از فدراسیون دور بوده است. پس از مسابقات قهرمانی كشور در ساری به دلیل بیماری مدتی بستری بودم و سه ماه است كه از فدراسیون خبری ندارم. در جریان دلیل تغییرات قرار ندارم و فكر می كنم خالدی بهتر بتواند توضیح دهد.

همه می گویند خالدی باید توضیح بدهد. ولی ما هیچ سؤالی از خالدی نداریم و منبعد توضیحی از ایشان نمی خواهیم. او رفته است و همین كه با رفتنش، آرامش به كمیته داوران برگشته خوشحالیم.

مهدی رستم پور