دبیر سابق كمیته داوران فدراسیون كشتی بعد از بركناری مهدی خالدی از ریاست این كمیته گفت: وی در بعضی حوزه های كمیته داوران ضعیف عمل كرد.

رحیم عظیمی اظهار داشت: عملكرد خالدی دوگانه بود. نمی توانم به موارد آن اشاره كنم. ما شهرستان بودیم كه یزدانی خرم، او را فرا خوانده و بركنار كرده بود تا جوان ها روی كار بیایند.

وی در مورد انتخاب اكبر طهماسبی تصریح كرد: او از داوران برجسته ایران و جهان است كه امیدوارم با كمك دوستانش بتواند شرایط خوبی را بر كمیته داوران حكمفرما كند. طهماسبی پركار و باعلاقه است كه اگر نفرات خوبی را دور هم جمع كند، در كارش موفق می شود.

داور بازنشسته بین المللی كشتی كه در سال ۱۹۹۷ به دوره داوری خود پایان داد، افزود: طهماسبی از من خواست كه همچنان به كارم در كمیته ادامه دهم؛ اما چون با خالدی مشغول به كار شده بودم با بركناری او، من هم به مسئولیتم پایان خواهم داد. با این حال به او توصیه كردم كه همه كاربلدها و داوران فعال را دعوت كند. او مسئولیت بیش از ۱۴۰ داور بین المللی را برعهده دارد.