دبیر فدراسیون كشتی از برگزاری انتخابات پنج هیئت كشتی ایران در سال جاری خبر داد.

در حالی كه روز گذشته انتخابات هیئت كشتی فارس در اداره كل تربیت بدنی این استان برگزار شد عارف ربطی از تشكیل مجمع باقی هیئت هایی خبر داد كه هم اكنون سرپرست دارند و در انتظار برگزاری انتخابات هستند.

به گفته دبیر فدراسیون، پنج استان اراك، ایلام، قزوین، گلستان و سمنان بدون رئیس به كار خود ادامه می دهند كه در این بین انتخابات اراك، روز سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

ربطی تاكید كرد: فدراسیون كشتی در تلاش است انتخابات سایر هیئت ها را نیز تا پایان سال جاری برگزار كند.