رقابت های انتخابی جام بین المللی تختی با یك هفته تاخیر در دهه سوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود این مسابقات در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن برگزار شود كه با به دلیل عدم اتمام لیگ برتر در آن تاریخ، فدراسیون كشتی تصمیم گرفت رقابت های انتخابی جام تختی را با یك هفته تاخیر برگزار كند.

این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.

برای میزبانی این این پیكارها، شهرستان بروجرد گزینه نخست به شمار می رود كه قبلا درخواست كتبی خود را به این منظور به فدراسیون كشتی اعلام كرده است.

رقابت های انتخابی جام كشتی فرنگی یادگار امام (ره) نیز در روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه برگزار خواهد شد كه هنوز میزبان آن مشخص نشده است.