كلاس استاژ بین المللی كشتی ماه آینده در یكی از استان های داوطلب برگزار خواهد شد.

برنامه این دوره بین المللی در زمان ریاست مهدی خالدی تنظیم شده است كه اكبر طهماسبی نیز آن را پیگیری خواهد كرد.

به همین منظور از داوران متقاضی خواسته شده است مدارك خود را برای شركت در این كلاس تا روز ۳۰ دی ماه در اختیار كمیته داوران قرار دهند.

به گفته رئیس جدید كمیته داوران، در پایان این دوره، از داوران آزمون مقررات به زبان فارسی و انگلیسی و آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد.

این در حالی است كه مدرسین فیلا در جام تختی نیز حضور خواهند داشت كه قرار است در این تورنمنت، به ۱۰ داور ایرانی، درجه یك بین المللی دریافت خواهند كرد.

ایران هم اكنون با دارا بودن بیش از ۱۴۰ داور بین المللی، بیشترین داور در این سطح را در دنیا در اختیار دارد.