زین العابدین عرب برای چهار سال دیگر در سمت خود در هیات كشتی استان فارس ابقا شد.

شب گذشته انتخابات هیات كشتی فارس با حضور محمدرضا یزدانی خرم در اداره كل تربیت بدنی استان برگزار شد.

در حالی كه شش نامزد برای تصدی ریاست هیئت تلاش می كردند بار دیگر این زین العابدین عرب بود كه ریاست هیات را بر عهده گرفت.

وی با ۱۲ رای از مجموع ۱۸ رای این عنوان را به خود اختصاص داد.

به نظر می رسد با انتخاب مجدد عرب، تیم كشتی شیراز نیز در رقابت های لیگ فرنگی حضور پیدا كند.