رئیس جدید كمیته داوران فدراسیون كشتی گفت: هنوز هیچ عضوی از كمیته را انتخاب نكرده ام و این امر حداقل در ۱۰ روز آینده صورت می گیرد.

اكبر طهماسبی اظهار داشت: با وجود خبری كه در مورد همكارانم منتشر شده است، هنوز هیچ عضوی را انتخاب نكرده ام. همه داوران بین المللی ما،‌ شایسته هستند و می توانند مفید واقع شوند؛ اما در این مورد رایزنی خواهیم كرد كه كدام یك از این این نفرات می توانند وقت بیشتری برای كمیته داوران بگذارد. حتما با هماهنگی فدراسیون كشتی، اعضای كمیته را انتخاب خواهم كرد.

وی تاكید كرد: از یزدانی خرم، ربطی و صنعتكاران ممنونم كه به من اعتماد كردند. خالدی، نمازیان، عظیمی و جدی هم كه مسئولیت قبلی را بر عهده داشتند نیز از بزرگان داوری هستند كه برای این كمیته زحمت كشیدند.

داور المپیكی كشتی ایران در مورد برنامه لیگ برتر آزاد تصریح كرد: در مورد این مسابقات،‌ همان برنامه ای كه از قبل چیده شده بود را ادامه می دهیم. به این منظور ۲۶ داور درجه یك بین المللی انتخاب شده اند كه ما هم چند هفته باقی مانده را طبق همان برنامه ادامه می دهیم.

طهماسبی در مورد داورانی كه نام آنها از فهرست داوران سال ۲۰۰۹ ایران حذف شده است گفت: در این مورد اطلاعی ندارم چون هنوز بولتن فیلا در سال جدید به ایران نیامده است.

رئیس جدید كمیته داوران خاطر نشان كرد: از هیات های كشتی سراسر ایران و كمیته داوران استان ها تشكر می كنم كه بدون دریافت پول، برای كشتی تلاش می كنند و امیدوارم هر پیشنهاد و یا انتقادی در مورد كمیته داوران دارند به فدراسیون كشتی انتقال دهند.