مخبر كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات صنعت برق به ۱/۵ میلیارد دلار در سال رسید. سیدعلی ادیانی راد در گفتگو با ایرنا، افزود: هیئت مدیره سندیكای صنعت برق كشور با حضور در كمیسیون انرژی اهداف تشكیل، قابلیت ها و مشكلات این نهاد را تشریح كردند. وی با بیان آنكه هم اكنون ۳۰۰ شركت در این سندیكا فعالیت می كنند، اظهار داشت: بخش خصوصی هم اكنون در بسیاری از كشورهای آسیایی و آمریكای لاتین پروژه های مختلفی در زمینه صنعت برق اجرا می كند و صادرات صنعت برق به ۱/۵ میلیارد دلار در سال می رسد. ادیانی راد، با اشاره به اصل ۴۴ و لزوم تقویت بخش خصوصی در كشور، تصریح كرد: دولت باید به سمت خصوصی سازی صنعت برق در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع حركت كند زیرا بخش خصوصی در زمان حاضر توانایی و قابلیت انجام پروژه های مختلف را در كشور دارد.