اکبر طهماسبی، داور بین المللی کشتی ایران که سابقه‌ی قضاوت در میادین مختلف جهانی و المپیک را دارد، به عنوان جانشین مهدی خالدی رئیس قبلی کمیته داوران فدراسیون کشتی منصوب شد.

طهماسبی پس از قبول سمت جدیدی، اظهار کرد: خالدی و اعضای قبلی کمیته‌ی داوران از جمله نمازیان، عظیمی، جدی و سیف الله پور همگی از بزرگان جامعه داوری ایران بودند و زحمت کشیدند که با قدردانی از آنها مسئولیت جدیدم را آغاز می‌کنم.

وی درمورد کادر کمیته داوران گفت: کادر این کمیته تغییر خواهد کرد و نفرات جدیدی را به کار می گیریم اما، تا به حال هیج تصمیمی نگرفته‌ام که البته تصمیماتم نیز با مشورت ربطی دبیر فدراسیون خواهد بود چرا که وی در گذشته داور بین المللی نیز بوده است. البته همه‌ی داوران بین‌المللی ما شایستگی فعالیت در این کمیته را دارند اما، نفراتی را دعوت به همکاری می‌کنم که وقت بیشتری داشته باشند و برای کار وقت بگذارند.

طهماسبی وضعیت داوری ایران را مناسب دانست و افزود: ایران بهترین داورها را دارد و در مسابقات متعدد جهانی و المپیک شاهد قضاوت آنها در فینال مسابقات به عنوان داور وسط یا رئیس تشک بوده‌ایم. ما نیز سعی خواهیم کرد تا در جهت پیشرفت داوری ایران گام برداریم و در کمیته داوران فیلا نیز صاحب نفوذ شویم.

رئیس جدید کمیته داوران فدراسیون کشتی در پایان گفت: همواره یک سری موافق و مخالف وجود دارند که اگر مخالفان هم پیشنهاد سازنده و راهکار داشته باشند استقبال هم می‌کنیم اما، برخی اوقات نیز مخالفت ها مغرضانه است و راهکاری وجود ندارد.