تخلف كشتی گیر وزن ۶۶ كیلوی تیم عسگری محمدیان در مصاف با تیم صنایع و معادن همدان در كمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در هفته ششم لیگ برتر آزاد، تیم های صنایع و معادن و عسگری محمدیان در همدان برابر هم قرار گرفتند كه تیم میزبان با نتیجه هفت بر صفر شكست را به نماینده مازندران تحمیل كرد.

مبارزه وزن ۶۶ كیلوی ۲ تیم بین سجاد محمدی و پیمان محمدی برگزار شد كه این كشتی با حاشیه هایی همراه بود.

عسگری محمدیان و سجاد محمدی به نحوه قضاوت داوران در این مبارزه اعتراض داشتند و همین امر باعث شد كشتی گیر تیم محمدیان در پایان كشتی، برخورد بدی با داوران داشته باشد.

پرونده تخلف این كشتی گیر در كمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است كه شنیده می شود تا زمان تصمیم گیری در مورد این مبارزه، سجاد محمدی اجازه همراهی تیمش را ندارد.

تیم محمدیان این هفته در ساری میزبان تیم KSB كلاردشت خواهد بود.