قضاوت چهار مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر آزاد به ۲ داور المپیكی كشتی ایران سپرده شد.

هفته هفتم لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری با برگزاری شش دیدار در سه شهر تهران، ساری و بابل پیگیری خواهد شد.

اكبر طهماسبی رئیس جدید كمیته داوران به همراه بهمن طالبی و عزیز اطاعتی به ترتیب در شهرهای ساری، تهران و بابل قضاوت خواهند كرد.

● داوران و نمایندگان فدراسیون در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر به این شرح هستند:

باشگاه عسگری محمدیان - KSB كلاردشت ساعت ۳۰/۱۵ در سالن سید رسول حسینی ساری

داوران: ۱- علی‌اكبر طهماسبی ۲- اصغر رامبد (تهران)‌۳- محمد عادلپور (زنجان) ۴- مرتضی ربی (تهران) ۵- میرزآقا احمدی (تهران) ۶- رمضانعلی رمضان‌نژاد (مازندران)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: نصرت‌ا... رووف لارودی

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیئت كشتی استان مازندران: سلمان قادری

گاز مازندران - راه‌آهن مشهد ساعت ۳۰/۱۷ در سالن سید رسول حسینی ساری

داوران: ۱- علی‌اكبر طهماسبی ۲- اصغر رامبد (تهران)‌۳- محمد عادلپور (زنجان) ۴- مرتضی ربی (تهران) ۵- میرزآقا احمدی (تهران) ۶- رمضانعلی رمضان‌نژاد (مازندران)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: نصرت‌ا... رووف لارودی

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیئت كشتی استان مازندران: سلمان قادری

گراد تهران - سیمان دورود ساعت ۳۰/۱۵ در سالن شهدای هفت تیر تهران

داوران: ۱- بهمن طالبی ۲- احمد حاج‌آقاپور ۳- عین‌ا... محمدی (تهران) ۴- محمد ربیع‌پور ۵- محمود صیاد (مازندران) ۶- اردوان صاحب (خوزستان)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان

نماینده فدراسیون و دبیر هیئت كشتی استان تهران: حبیب استحمامی

نیروی زمینی ارتش - صنایع و معادن استان همدان ساعت ۱۷ در سالن شهدای هفت تیر تهران

داوران: ۱- بهمن طالبی ۲- احمد حاج‌آقاپور ۳- عین‌ا... محمدی (تهران) ۴- محمد ربیع‌پور ۵- محمود صیاد (مازندران) ۶- اردوان صاحب (خوزستان)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیئت كشتی استان تهران: ابوالفضل میرجعفری

آزادگان بابل - نفت تهران ساعت ۱۷ در سالن آزادی بابل

داوران: ۱- عزیزا... اطاعتی (تهران) ۲- محمدتقی حاج‌میری (گیلان) ۳- طاهر محمدعلی زنگنه (تهران) ۴- یعقوبعلی فخر مقدم (خراسان رضوی) ۵- سیدعلی گرمرودی (اردبیل) ۶- حمید امامی (خراسان رضوی)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: رحیم عظیمی (تهران)

نماینده فدراسیون و دبیر هیئت كشتی استان مازندران: غلام نوری زاده

دیدار معوقه هفته اول دور رفت بین تیم های آزادگان بابل - صدرای زیرآب ساعت ۱۰ صبح در سالن آزادی بابل

داوران: ۱- عزیزا... اطاعتی (تهران) ۲- محمدتقی حاج‌میری (گیلان) ۳- طاهر محمدعلی زنگنه (تهران) ۴- یعقوبعلی فخر مقدم (خراسان رضوی) ۵- سیدعلی گرمرودی (اردبیل) ۶- حمید امامی (خراسان رضوی)

ناظر فدراسیون و نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: رحیم عظیمی (تهران)

نماینده فدراسیون و دبیر هیئت كشتی استان مازندران: غلام نوری زاده