فرنگی کاران کشورمان برای تصاحب دوبنده تیم ملی،باید در شرایطی سخت و غیر علمی با یکدیگر مصاف کنند.

اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان قهرمانی در رقابتهای جام یادگار را لازمه حضور کشتی گیران در مسابقات آسیایی عنوان کرده اند.به عبارت دیگر کشتی گیرانی که تمایل به حضور در جام یادگار را نداشته باشند،هیچ شانسی برای عضویت در تیم اعزامی به مسابقات آسیایی را نخواهند داشت.

البته اهدای سهمیه حضور مستقیم به کشتی گیران المپیکی و اعزامیان به تورنمنت "وهبی امره" ترکیه هم دلیل دیگری است که باعث ازدحام جمعیت برای کسب سهمیه اوزان هفت گانه جام یادگار خواهد شد.

با این وجود باید فرنگی کاران در سه گروه دسته بندی کنیم.گروه اول سهمیه مستقیم حضور در جام یادگار را دارند،گروه دومی کسانی هستند که باید سهمیه حضور در جام یادگار را با درخشش در مسابقات انتخابی کسب کنند و دسته سوم باید برای حضور در مسابقات انتخابی هم سهمیه کسب کنند!

با این وجود کشتی گیری که در دسته سوم جای دارد،ابتدا باید سهمیه حضور در مسابقات انتخابی را کسب کنند،سپس در مسابقات انتخابی جام یادگار موفق به تصاحب سهمیه شوند و در مرحله سوم با قهرمانی در جام یادگار دوبنده تیم ملی را از آن خودشان کنند وموفق به حضور در مسابقات آسیایی شوند.

حال اگر یک چنین کشتی گیری در سر سودای عضویت در تیم ملی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان را می پروارند،پس از بازگشت از مسابقات آسیایی باید دوباره در مسابقات انتخابی قهرمان شود تا حضورش در رقابتهای جهانی مسجل شود!البته اگر بنا را بر وفای به عهد مربیان تیم ملی بگذاریم،باید اذعان کنیم که راه تصاحب دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی بسیار پر پیچ و خم است و فرنگی کاران در شرایطی غیر علمی،با کاهش دائمی وزن بدن موفق به عضویت در تیم ملی خواهند شد.

حسین زاعی