سرمربی تیم كشتی KSB كلاردشت گفت: در مبارزه با گاز مازندران خیلی بدشانس بودیم.

مهدی نیك منش اظهار داشت: می توانستیم نتیجه این دیدار را به سود خود تمام كنیم؛ اما در چند مبارزه، كار به كلینچ كشیده شد كه هیچ كدام از آنها به نفع ما نبود. همچنین باید از هادی جانبازی كشتی گیر ۹۶ كیلویی مان كه یك وزن بالاتر برای تیم كشتی می گیرد قدردانی كنم كه مبارزه بسیار خوبی را برابر اشكان ازلی فر انجام داد و شكست را به او تحمیل كرد.

وی در مورد قضاوت این مسابقه تصریح كرد: قضاوت عالی بود. بعد از محروم كردن داوران كشتی ما با تیم نیروی زمینی در دور رفت لیگ، فكر نمی كنم دیگر شاهد اشتباه فاحشی از سوی آنها باشیم.

مربی مازندرانی تیم KSB گفت: در دور رفت لیگ، با نتیجه ۶ بر یك مغلوب گاز شده بودیم و این بار ۵ بر ۲ مقابل آنها شكست خوردیم. تیم ما نسبت به قبل بهتر شده است. كشتی گیران ما رفته رفته باتجربه تر می شوند و این بر عملكرد آنها مشهود خواهد بود.

نیك منش تاكید كرد: امیدوارم در روز چهارشنبه هفته جاری مبارزه خوبی برابر تیم عسگری محمدیان ارائه كنیم. ما اردوی خود را بدون وقفه تا هفته هشتم مسابقات و مسابقه با تیم راه آهن مشهد ادامه خواهیم داد.