كشتی گیر روس تیم راه آهن مشهد برای همراهی تیمش در مبارزه با تیم گاز مازندران، امشب وارد ایران خواهد شد.

این كشتی گیر بعد از مبارزه تیمش در هفته سوم لیگ برتر، ایران را به مقصد روسیه ترك كرد و قرار بود مجددا برای مبارزه حساس راه آهن در هفته پنجم مسابقات در همدان روی تشك برود كه این امر ممكن نشد.

در حالی كه راه آهنی ها روز چهارشنبه جدال سختی برابر گاز مازندران پیش رو دارند، قهرمان دنیا در سال ۲۰۰۵ امشب به ایران بازمی گردد.

امیر توكلیان سرمربی تیم راه آهن با تایید این خبر به فارس گفت: این كشتی گیر مقابل تیم گاز روی تشك می رود؛ اما واسیلی فدروشین را این هفته در اختیار نخواهیم داشت و از وی در مبارزه های بعدی استفاده خواهیم كرد.