۱۱ تن از اعضای مجمع هیئت كشتی خراسان رضوی،‌ در نامه ای به اداره كل تربیت بدنی استان، خواستار تشكیل مجمع فوق العاده شدند.

بعد از كنار رفتن محمود عظیمی از هیئت كشتی خراسان رضوی،‌ عباس خلقی با نظر مجمع استان، این مسئولیت را بر عهده گرفت.

بعد از مدتی، افرادی كه خود به خلقی رای اعتماد داده بودند به دلیل استفاده از جواد رائینی در پست نایب رئیسی هیئت كشتی و اصرار برای حفظ وی با وجود افزایش انتقادها، نسبت به عملكرد این مدیر معترض شدند.

نارضایتی آنها از خلقی، با سفر طولانی مدتش به خارج از ایران،‌ شدت یافت. رفته رفته این انتقادها به ایجاد زمزمه تشكیل مجمع فوق العاده منجر شد.

در حالی كه خلقی برای درمان بیماری اش، سفری شش ماهه به امریكا داشته، درخواست كتبی اعضای مجمع برای تشكیل جلسه در این مورد به دست تربیت بدنی خراسان رضوی رسیده است.

این در حالی است كه گفته می شد استعفای خلقی پیش از سفر به امریكا، از سوی فدراسیون كشتی مورد قبول واقع نشده بود.

در این خصوص محمدرضا خوش باطن معاون ورزشی تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: ۱۱ تن از اعضای مجمع هیئت كشتی نامه نوشته و خواستار تشكیل مجمع فوق العاده به دلیل غیبت شش ماهه عباس خلقی و برای بركناری وی شده اند. ما این نامه را در اختیار محمدرضا یزدانی خرم قرار داده ایم. البته پیش از این شایع شده بود كه خلقی پیش از سفر استعفا نامه خود را تقدیم فدراسیون كشتی كرده است؛ اما ما اطلاعی از آن نداریم.

وی ادامه داد: در استان صحبت هایی شنیده می شود مبنی بر این كه در صورت عدم تشكیل مجمع فوق العاده، ۲۰۰ نفر از پیشكسوتان استان به نشانه اعتراض همایشی را تشكیل خواهند داد. به همین دلیل امیدواری فدراسیون كشتی زودتر جواب درخواست اعضای مجمع را بدهد تا كشتی خراسان رضوی از این بابت لطمه ای نبیند.

عارف ربطی دبیر فدراسیون كشتی در این رابطه به فارس گفت: استعفایی از خلقی به فدراسیون كشتی ارسال نشده، او برای معالجه مرخصی گرفته و به خارج از ایران سفر كرده است. افشین داوری مدیر كل استان اعلام كرده كه خلقی استعفا داده است كه باید كتبا این نامه به دست ما برسد. در این مورد محمدرضا یزدانی خرم تصمیم گیرنده خواهد بود.