تیم صنایع و معادن همدان در خانه خود شاگردان عسگری محمدیان را با شكست بدرقه كرد.

در حالی كه ساعت ۱۷ برای آغاز دیدارهای لیگ برتر در نظر گرفته شده است، مسابقه تیم های صنایع و معادن و عسگری محمدیان دیرتر از سایر مسابقه های هفته ششم لیگ در همدان برگزار شد.

همدانی ها كه به تازگی سهراب آتالای كشتی گیر ترك را جذب كرده اند، در این مسابقه با نتیجه ۷ بر صفر پیروزی رسیدند.

نتایج انفرادی مسابقه به این شرح است:

وزن ۵۵ كیلو: سهراب آتالای از سد مهدی الماسی را در دو تایم شكست داد.

وزن ۶۰ كیلو: عباس بیگربیگی توانست سید روح ا... حسینی را مغلوب كند.

وزن ۶۶ كیلو: پیمان محمدی از سد سجاد محمدی گذشت.

وزن ۷۴ كیلو: هادی حبیبی برابر سید حمید قریشی به برتری دست یافت.

وزن ۸۴ كیلو: احسان امینی، پرویز رود پشتی را مغلوب كرد.

وزن ۹۶ كیلو: عرفان امیری موفق شد سعید زرینی را شكست دهد.

وزن ۱۲۰ كیلو: جعفر دلیری بر بهروز مهدی نژاد فائق آمد.

نام كشتی گیران تیم همدان ابتدا آمده است.