معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از احتمال تداوم کمبود آب در سال آینده و برنامه وزارت نیرو برای صادرات آب بسته بندی شده خبر داد.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: در ۵ سال اخیر تعداد کارخانه های آب بسته بندی شده در کشور رشد تصاعدی داشته است و در حال حاضر ۱۰۵ کارخانه آب بسته بندی در کشور فعال هستند و حجم آب معدنی توسط این کارخانه ها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در سال است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: حدود ۱۱۰ کارخانه جدید نیز در دست احداث است که با فعال شدن آنها حجم آب معدنی بسته بندی به حدود ۹۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت و در کنار فراهم آوردن امکان تامین آب سالم و بهداشتی در کشور از طریق بسته بندی، زمینه های صادرات آن به کشورهای همجوار نیز فراهم خواهد شد.

عطارزاده همچنین در خصوص تدابیر دیگر برای مقابله با خشکسالی گفت: وزارت نیرو توانست با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت صحیح مخازن سدها و سایر منابع آبی کشور از جیره بندی آب در دوران تابستان ۸۷ جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: در سال جاری سهم وزارت نیرو از مجموع اعتبارات خشکسالی توزیع شده ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۹ درصد کل اعتبارات خشکسالی توزیع شده ۴۵۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۹ درصد از کل اعتبارات خشکسالی بوده که پاسخگوی مسئولیت تامین و عرضه آب در بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت نبوده است.

عطارزاده تاکید کرد: با توجه به احتمال تداوم کمبود آب درسال آینده، لزوم ادامه فعالیت ستاد خشکسالی مورد درخواست بوده که خوشبختانه این امر اتفاق افتاده ولی توجه بیشتر به تخصیص اعتبارات وزارت نیرو مهم و مورد درخواست است.