مدیر فنی تیم كشتی آزاد گراد تهران گفت: تغییر دادن برنامه رقابت های لیگ برتر كشتی بدون نظر تیم های شركت كننده، كار درستی نیست.

امیر عفراتی اظهار داشت: دور برگشت لیگ برتر با فشردگی همراه است. البته به تیم گراد كه در هفته ششم لیگ با قرعه استراحت روبروست فشار زیادی وارد نمی شود؛‌ اما اینكه سازمان لیگ بدون نظر باشگاه ها تصمیمی برای تغییر برنامه لیگ اتخاذ كند منطقی و اصولی نیست.

وی تاكید كرد: برگزاری سه مسابقه در ۱۰ روز برای همه تیم ها سخت و دشوار است و از كیفیت فنی رقابت ها می كاهد. این مسئله برای كشتی گیرانی كه باید وزن كم كنند تخریب بیشتری دارد. این در حالی است كه پیش از آغاز لیگ اعلام شد تصمیمات در مورد لیگ با هماهنگی باشگاه ها اتخاذ می شود.

نایب رئیس فدراسیون كشتی در زمان مدیریت امیررضا خادم، در مورد وضعیت تیم گراد در دور برگشت لیگ برتر خاطر نشان كرد: سعی می كنیم روز به روز شرایط مان بهتر شود و روند بدون شكست خود را همچنان ادامه دهیم.