دور برگشت لیگ برتر كشتی آزاد از امروز آغاز می‌شود. ‌

با توجه به تعطیلی هفته گذشته رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد، برنامه مسابقات دست‌خوش تغییر قرار گرفت و سه هفته نخست از دور برگشت طی ده روز برگزار خواهد شد.اما، در اولین هفته از دور برگشت تیم های مدعی برابر هم قرار نمی‌گیرند و با تیم‌های پائین جدول مسابقه می‌دهند كه البته اگر حریفان خود را دست كم بگیرند دچار مشكل خواهند شد. ‌

در گروه ‌A ، نفت تهران میزبان سیمان دورود است و صدرای زیرآب تیم دوم جدول در بابل با آزادگان بابل مسابقه می‌دهد. گراد تهران صدرنشین گروه، این هفته استراحت دارد. ‌

در گروه ‌B ، نیز راه آهن خراسان قهرمان دور رفت، میزبان نیروی زمینی ارتش است، صنایع و معادن همدان در شهر خود به مصاف تیم عسگری محمدیان می‌رود و ‌KSB كلا‌ردشت پذیرای گاز مازندران تیم دوم جدول خواهد بود. ‌

● برنامه هفته ششم لیگ برتر كشتی آزاد به ترتیب زیر است: ‌

▪ گروه A‌:

‌ نفت تهران - سیمان دورود (ساعت ۱۵:۳۰- شهدای هفتم تیر ) ‌

آزادگان بابل - صدرای زیرآب ( ساعت ۱۷ - مرحوم رنجبر صفری زیرآب) ‌

▪ گروه ‌: B ‌

راه‌آهن خراسان - نیروی زمینی ارتش( ساعت ۱۷- شهدای راه‌آهن ) ‌

صنایع و معادن همدان - عسگری محمدیان ( ساعت ۱۷ - ابن سینا) ‌

‌- KSB گاز مازندران(ساعت ۱۷ - سالن بعثت كلا‌ردشت)