مدیر تیم‌های ملی كشتی آزاد گفت: برگزاری لیگ از نظر مادی به نفع تعدادی از فرنگی‌كاران است و برای تشكیل آن تلاش می‌شود.

محمدعلی صنعتكاران در حالی كه كادر فنی تیم ملی مخالف برگزاری لیگ كشتی فرنگی است، اظهار داشت: فدراسیون برای برگزاری لیگ این رشته تلاش می كند چون از لحاظ مالی به نفع عده ای از كشتی‌گیران است. البته باید پیش از آغاز لیگ، زمان و برنامه برگزاری آن كاملا مشخص باشد.

نایب رئیس فدراسیون كشتی تاكید كرد: قبلا هم تاكید كرده ام كه اگر می‌خواهیم لیگ هر ۲ رشته را برگزار كنیم، باید برنامه آن دقیق و غیر قابل تغییر باشد و بهتر بود ۴۰ روز زودتر، لیگ آزاد را آغاز می كردیم تا تداخلی در برنامه های این مسابقات و تیم ملی ایجاد نشود. حالا مجبوریم استارت برنامه های كشتی آزاد را بعد از لیگ بزنیم.

وی افزود: آغاز دیر هنگام لیگ آزاد،‌ كار ما را مشكل كرده است؛ اما باید تلاش شود برنامه لیگ فرنگی به این صورت نباشد. البته در عمق اخبار این رشته نیستم و دقیقا از برنامه های فرنگی خبر ندارم.