خوزستان در مسابقات انتخابی تیم ملی كشتی فرنگی جوانان بیشترین شركت كننده را در آبادان خواهد داشت.

این مسابقات در روزهای سه و چهار بهمن ماه در شهر آبادان برگزار می‌شود.

فدراسیون كشتی در بخش نامه ابلاغی به تمامی هیئت‌های كشتی استان‌های مختلف، نام كشتی گیرانی كه مجاز به شركت در رقابت های آبادان هستند را اعلام كرده است.

نفرات برتر المپیاد جوانان، جام بین‌المللی شاهد، آموزشگاه‌های ایران در رده‌ی جوانان و همچنین نفرات اعزامی به جام جلفائیان ارمنستان و اعضای تیم ملی نوجوانان و جوانان برای شركت در این رقابت ها انتخاب شده اند.

به این نفرات، سهمیه استان ها نیز اضافه خواهد شد.

این در حالی است كه خوزستان با ۲۵ كشتی گیر، بیشترین سهمیه را در این رقابت ها دارد.

تیم های تهران، مازندران و فارس با ۱۵، ۱۴ و ۱۱ كشتی گیر در رده های بعدی قرار دارند.

رضا اسدپور، سعید عبدولی، محمدرضا اكبری، امیر دریكوندی،یدا... عرب‌جعفری، شیرزاد بهشتی طلا، یوسف اخباری، سجاد كشاورز، محمد سرخه‌نژاد، ایمان میرمنگره و پیمان محمدی از جمله شاخص ترین این نفرات هستند.