به منظور ارتقای سطح شركت آب و فاضلاب شهرستان خوی جلسه ای با حضور مدیركل آب وفاضلاب شهری استان آذربایجان غربی در محل معاونت استانداری و فرمانداری خوی تشكیل شد.

دراین جلسه ابراهیم محمدلو گفت : طرح ارتقاء شركت آب وفاضلاب به شركت آب وفاضلاب منطقه‌ای مستقل، در راستای سیاست های وزارت نیرو در فرمانداری های ویژه صورت گرفته است.

دراین جلسه كلیه اعضاء بر تكمیل مطالعه واجرای پروژه آب رسانی خوی از سد آغ چای تاكید نموده و قرار شد شش مجوز برای حفر چاه جهت تامین اضطراری آب شرب اخذ شود .

حامد کاظم زاده خوئی