مدیر شركت آب و فاضلاب روستایی خوی گفت : اجرای این طرح ها هم اكنون بین ۳۰ تا هشتاد درصد پیشرفت فیزیكی دارد و تا اوایل سال آینده آب‌رسانی به ۲۰ روستا به پایان می رسد.

عمرانی افزود : برای آب‌رسانی به این روستاها ۱۲۰ كیلومتر خط انتقال و شبكه توزیع و ۵ منبع بزرگ آب احداث می شود.

وی اعتبارات اجرای این طرح‌ها را در سال جاری ۴۵ میلیارد ریال اعلام كرد و افزود : با بهره برداری از این طرح ها بیش از سه هزار خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی اجرای طرح جمع آوری شبكه فاضلاب روستای دیزج دیز این شهرستان گفت : این طرح اولین طرح شبكه جمع آوری فاضلاب روستایی در استان است كه اوایل سال آینده كارهای اجرایی آن به پایان می رسد.

حامد کاظم زاده خوئی