هشتمین ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان به منظور بررسی وضعیت خشکسالی در استان تشکیل شد.

در این نشست که با حضور استاندار ، فرمانداران ، معاونین برنامه ریزی و امور عمرانی استاندار ، روسا و مدیران دستگاههای اجرای استان برگزار شد وضعیت آب ، کشاورزی در دو بخش آبی و دیم وهمچنین وضعیت دامداری استان بررسی شد .

علی عبداللهی ، استاندار سمنان در این جلسه با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی در استان و بروز خشکسالی حاصل از آن بر استفاده اقتصادی از منابع آب تاکید کرد و اظهار داشت در حال حاضر آب با توجیه اقتصادی استفاده نمی شود .

وی صرفه جویی را تنها راه حل خروج از بحران اب دانست و اذعان داشت باید با درک درست از وضعیت موجود و همچنین صرفه جویی آب در قسمت های مختلف ، مشکل بی آبی در استان را حل کرد .

طی این نشست و بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مدیران دستگاهها ، وضعیت بارندگی تا ۱۴ دی ماه سال جاری نسبت به ۳۹ سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است . . ضمناً جریانات سطحی استان نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است و آبهای زیر زمینی نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است . بر اساس گزارشات آب منطقه ای استان آب چشمه های استان نیز ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است .

بر اساس این گزارشات با وجود اینکه خشکسالی در نواحی کوهستانی استان مشاهده نشده و در نواحی جنوبی و مرکزی استان خشکسالی مشهود است اما استان در حالت خشکسالی هیدرولوژیکی قرار دارد.