جلسه هماهنگی كادر فنی تیم ملی آزاد با كمیته داوران فدراسیون كشتی برگزار شد.

در حالی كه هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر كشتی آزاد در روز دوشنبه گذشته،‌ با حاشیه های داوری همراه بود، روز گذشته (۱۴ دی ماه) غلامرضا محمدی و محسن كاوه سرمربی و مربی تیم ملی جلسه ای را با كمیته داوران فدراسیون كشتی برگزار كردند.

مهدی خالدی، رحیم عظیمی، عباس نمازیان و رحیم جدی اعضای كمیته داوران و همچنین عارف ربطی دبیر فدراسیون، نفرات شركت كننده در این جلسه بودند.

در این نشست در مورد نحوه قضاوت مبارزه های لیگ صحبت شد.

غلامرضا محمدی در این باره به فارس گفت: داوران باید مقررات فیلا را به نحو احسن در لیگ اجرا كنند و شاهد قضاوت سلیقه ای و كدخدامنشانه از سوی آنها نباشیم تا در مسابقات بین المللی به دلیل ناآشنایی كشتی گیران مان با قوانین،‌ از این ناحیه لطمه بخوریم. جلسه بسیار خوبی بود و داوران نیز از تعامل بین مربیان و داوران استقبال كردند.