«قرار شده است موضوع آرت اکسپو در جلسات هیات دولت مطرح و مصوب شود تا از این پس هر ساله در آذرماه شاهد برگزاری آرت اکسپوی رسمی تهران باشیم.» امیر عبدالحسینی دبیر آرت اکسپو با بیان این مطلب از حضور محمدحسین صفارهرندی (وزیر ارشاد اسلامی)، محمدحسین ایمانی خوشخو (معاون هنری ارشاد)، محمدحسین نیرومند (مشاور هنری وزیر ارشاد) و حسن بنیانیان (رئیس حوزه هنری) در آرت اکسپوی رسمی تهران خبر داد. او همچنین با اشاره به بازدید رئیس حوزه هنری از آرت اکسپو گفت؛ «رئیس حوزه هنری قول دادند در جلسات شورای عالی هنر درباره موضوع اقتصاد هنر مصوباتی را به جریان بیندازند.» دبیر آرت اکسپو درباره خرید وزارت ارشاد هم توضیحاتی ارائه کرد؛ «وزیر ارشاد قول خرید داده اند و ظرف امروز و فردا قرار است با حضور کارشناس هنری، آثاری برای دفتر وزارت ارشاد خریداری شود. آقای ایمانی خوشخو نیز قول خرید ۱۰۰ میلیون تومانی داده اند.» او درباره شرایط خرید از آرت اکسپو نیز توضیح داد؛ «خرید از آرت اکسپو باید به صورت نقدی یا براساس قرارداد معتبر حقوقی صورت بگیرد و به همین منظور نیز دفتر تجسمی وزارت ارشاد قرار است خرید ۶۴ میلیونی خود را به صورت نقدی انجام دهد.» با حمایت های نهادها و وزارتخانه ها عبدالحسینی مبلغ فروش این نمایشگاه را ۱۳۵ میلیون تومان عنوان کرد و این توضیحات را ضمیمه حرف هایش کرد؛ «۷۰ میلیون تومان از فروش این نمایشگاه توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. بسیاری از نهادهای دولتی نیز قول خرید داده بودند که نیامدند.» با اینکه قرار بود آرت اکسپوی رسمی تهران روز گذشته به کار خود پایان دهد، تحت تاثیر بازدید مسوولان وزارت ارشاد قرار گرفت.

به گزارش فارس، دبیر این نمایشگاه از دایر بودن آرت اکسپوی رسمی تهران، امروز به منظور بازدید مقامات دولتی خبر داد. در حالی که در مورد تمدید این نمایشگاه چنین گفت؛ «با توجه به نامه درخواست تمدید نمایشگاه از سوی چند گالری دار به دبیر آرت اکسپو، احتمال تمدید این نمایشگاه به مدت یک هفته دیگر وجود دارد.» آرت اکسپوی رسمی تهران در حالی نمایش آثار هنری را توسط گالری داران برگزار کرد که کمتر گالری مطرحی در این نمایشگاه شرکت کرد. این نمایشگاه با همکاری مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی ارشاد برپا شد. محمد شالویی در گفت وگو با شبکه خبر درباره خرید ارگان های دولتی از اکسپو گفت؛ «دستگاه ها و ارگان های دولتی مجاز به استفاده نیم درصد بودجه خود برای خرید آثار هنری هستند اما در حال حاضر مصوبه یی در وزارت ارشاد در حال پیگیری است که هزینه این نیم درصد الزام شود.»