مدیران صنعت آب و برق استان همدان طی نشستی مشترك مسائل پیش روی این صنعت و موارد قانونی آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار ما در این نشست چند ساعته كه در محل نیروگاه شهید مفتح همدان برگزار شد مدیرعامل برق منطقه ای باختر همكاری مدیران صنعت آب و برق با دستگاههای قضایی برای رسیدن به توسعه پایدار در این صنعت را ضروری دانست .

آرش كردی گفت : صنعت برق كشور از جمله صنایعی است كه از نظر تولید برق خطوط انتقال مصرف و ساخت تجهیزات برق مورد نیاز رتبه اول را در منطقه خاورمیانه دارد.

وی اظهار داشت : صنعت برق از صنایع پیشرو در كشور است و باید برای رشد و توسعه این صنعت با دستگاههایی از جمله دستگاه قضایی همكاری داشته باشیم .

كردی خاطرنشان ساخت : در استان همدان كمترین چالش ها را در صنعت برق داریم و همكاری و تعامل خوبی با دستگاه قضایی وجود دارد.

مدیرعامل برق منطقه ای باختر اظهار داشت : در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد كیلوولت ساعت انرژی در كشور تولید می شود كه ۱۵۰ میلیارد كیلوولت آن مصرف می شود.

كردی افزود : سهم نیروگاه همدان از این میزان ۵ ۵ میلیارد كیلووات ساعت است .

وی مدیریت بهینه سازی مصرف برق را ضروری دانست و خاطرنشان ساخت : بیش از یك درصد رشد صحیح مصرف برق مربوط به اسراف است .

كردی گفت : ۲۱ میلیون مشترك در صنعت برق وجود دارد كه اگر هر مشترك در یك لامپ ۱۰۰ ولتی صرفه جویی كند ۲ هزار ۱۰۰ مگاوات انرژی در كشور ذخیره می شود.

وی افزود : با وضعیت خشكسالی موجود سال آینده نیز خاموشی برق در كشور مطمئنا خواهد بود و باید از همین حالا مدیریت خوبی را در این صنعت اعمال كنیم .

مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان نیز گفت : سالانه ۵ میلیارد كیلووات ساعت انرژی در این نیروگاه تولید می شود .

مهندس ابراهیمی افزود : برای این میزان تولید سالانه یك میلیارد مترمكعب گاز و ۳۰۰ میلیون لیتر مازوت صرف می شود .

وی یادآور شد : این نیروگاه یكی از پایدارترین نیروگاههای كشور است ولی به دلیل كمبود آب تنها از ۵۰ درصد ظرفیت خود استفاده می كند.

وی افزود : حدود۲۴ حلقه چاه مجوز دار در اختیار این نیروگاه است كه ۱۴ حلقه آن در مدار است .

وی گفت : این نیروگاه تنها ۲ ۵ درصد آب منطقه را به خود اختصاص داده است .

مدیرعامل شركت آب منطقه ای همدان نیز مهمترین چالش بخش آب استان را اضافه برداشت ۲۲۴ میلیون متر مكعب آب از منابع زیرزمینی عنوان كرد و گفت : این برداشت از ۱۲۰ حلقه چاه غیرمجاز صورت می گیرد .

عراقی گفت : مهمترین كمك سرعت عمل دستگاههای قضایی در اجرای احكام و مجازات ها می باشد.

در ادامه این نشست مشترك رئیس كل دادگستری استان همدان تاكید بر ضرورت حفظ و نگهداری منابع ملی از اجرایی شدن ۶۶۰ مجازات علیه استفاده كنندگان غیرمجاز خبرداد.