مجری طرح سداكباتان گفت : بیش از ۷۲ درصد از اعتبارات افزایش ارتفاع سداكباتان در دولت نهم اتفاق افتاده است.

صفرعلی كمندانی در بازدید جمعی از خبرنگاران رئیس سازمان ملی جوانان استان و مشاوران جوان دستگاههای اجرایی شهر همدان از سداكباتان اظهار داشت : شركت آب منطقه ای همدان با اجرای طرحهای بزرگ تامین آب در خدمات رسانی به مردم پیشتاز است .

وی در خصوص تاریخچه سداكباتان نیز گفت : مطالعه اولیه این سد در سال ۱۳۳۷ شروع و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۴۲ پایان یافت .

مهندس كمندانی خاطرنشان ساخت : با اجرای عملیات صورت گرفته این سد در ارتفاع ۵۴ متر طول تاج ۲۸۶ متر و حجم ۸ میلیون مترمكعب مورد بهره برداری قرار گرفت .

وی با بیان اینكه حجم تنظیمی سداكباتان ۱۷ میلیون مترمكعب بود اضافه كرد : از این میزان ۶ ۵ میلیون مترمكعب جهت آب شرب و ۱۰ ۵ میلیون مترمكعب در مصارف كشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت .

مجری طرح سداكباتان یادآور شد : در ساخت اولیه سد تمامی كارهای اجرایی توسط مشاوران و پیمانكاران خارجی صورت گرفته است .

وی خاطر نشان ساخت : مطالعه افزایش ارتفاع سد اكباتان با هدف تامین آب شرب شهروندان همدانی از سال ۱۳۷۸ شروع و عملیات اجرایی آن در اواخر سال ۸۱ آغاز شد .

مجری طرح سد اكباتان یادآور شد : با اجرای عملیات افزایش سداكباتان در حال حاضر حجم مخزن سد از ۸ میلیون مترمكعب به ۴۰ ۲ میلیون مترمكعب سهم آب شرب از ۶ ۵ میلیون مترمكعب به ۳۲ ۶ میلیون مترمكعب و حجم تنظیمی از ۱۷ میلیون مكعب به ۴۳ ۱ میلیون مترمكعب افزایش یافت .

وی گفت : با بهربرداری از این طرح آب مورد نیاز ۳۶۰ هزار نفر از جمعیت شهر همدان تامین می شود .

كمندانی افزود : برای اجرای طرح افزایش ارتفاع سداكباتان بالغ بر ۴۵۷ میلیارد ریال اعتبار مصرف شده است .

در ادامه این بازدید معاون عمرانی فرماندار همدان گفت : یكی از عظیم ترین اقدامات دولت نهم افزایش ارتفاع سداكباتان بود كه با هدف تامین آب مورد نیاز شهروندان همدانی صورت گرفت .

سلیمان حیدری دلگرم در جمع خبرنگاران و بازدیدكنندگان از سداكباتان اظهار داشت : اجرای این سد یكی از پیچیده ترین طرح ها بود كه به همت متخصصان ایرانی انجام شد.