جام بین المللی كشتی فرنگی یادگار امام (ره) با ۲ روز تاخیر، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود این تورنمنت بین المللی، در روزهای ۸ و ۹ اسفند ماه در شهر قم برگزار شود كه به دلیل همزمانی با شهادت امام رضا (ع) مسابقات با ۲ روز تاخیر در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند برگزار می شود.

عارف ربطی دبیر فدراسیون كشتی در این باره گفت: در این زمینه با فدراسیون جهانی كشتی نیز مذاكره شده و با موافقت فیلا، زمان این رقابت ها تغییر كرده است.

این در حالی است كه جام جهانی كشتی آزاد و جام بین المللی تختی نیز به ترتیب در ۱۷ و ۱۸ و همچنین ۲۱ و ۲۲ اسفند در تهران برگزار خواهد شد.