در پی اعتراض تیم صنایع و معادن همدان به عدم حضور كشتی گیران آذربایجانی در ایران،‌ فدراسیون كشتی در صورت معرفی فرد متخلف، موضوع را پیگیری می كند.

در حالی كه قرار بود نماینده همدان در دیدار با تیم راه آهن مشهد،‌ نامیك سودیموف و ماگمادوف را در اوزان ۵۵ و ۱۲۰ كیلو در اختیار داشته باشد و در این زمینه تمامی اقدامات لازم انجام شده بود، در آخرین دقایق فدراسیون كشتی آذربایجان با ارسال نامه ای،‌ از عدم حضور كشتی گیران كشورش در ایران را خبر داد.

در این رابطه همدانی ها معتقدند تخلفی صورت گرفته و فردی با تماس با فدراسیون كشتی آذربایجان، آنها را از حضور در لیگ برتر منصرف كرده است.

این مسئله از سوی جلال صابریون رئیس هیئت كشتی استان همدان نیز رسما اعلام شد و وی از فدراسیون كشتی خواست از حقوق تیم صنایع و معادن دفاع كند.

عارف ربطی دبیر فدراسیون كشتی در این خصوص به فارس گفت: تیم صنایع و معادن خواستار استفاده از كشتی گیران آذربایجانی بودند كه ما نیز مكاتبات لازم را انجام دادیم؛ اما آذربابجانی ها بعدا در نامه ای اطلاع دادند كه به دلیل درگیری با چند مسابقه، از این كار منصرف شده اند. این مسئله ارتباطی به فدراسیون كشتی ندارد و یك موضوع باشگاهی است؛ اما اگر همدانی ها فرد تماس گیرنده را معرفی كنند آنوقت ما موضوع را پیگیری خواهیم كرد.

وی ادامه داد: البته باید معرفی این فرد مستند و با دلائل كافی باشد. قطعا اگر همدانی ها به این شكل متخلف را معرفی كنند ما هم واكنش نشان خواهیم داد.